Portfolio

Esittely

John Nurmisen portfolio koostuu tytäryhtiöistä, kasvurahoitukseen pohjautuvista sijoituksista ja osakkuusyhtiöomistuksista. John Nurminen on merkittävä merikarttojen ja merenkulun navigointielektroniikan toimittaja ja jakelija; kiertävien kansainvälisten näyttelyiden tuottaja; sekä kiinteistöjalostustoiminnan harjoittaja. Sijoitusportfolion toimialapainotukset ovat mm. uusiutuva energia. Osakkuusyhtiöt puolestaan toimivat logistiikan erikoisaloilla, kuten merikuljetuksissa.

 

John Nurminen keskittyy portfolioyrityksiensä aktiiviseen ja pitkäaikaiseen kehittämiseen sekä uusien kasvurahoitusta tarvitsevien pienten ja keskisuurten yritysten identifioimiseen, tukemiseen ja omistamiseen. Sijoitusfokus on pääosin kestävän kehityksen ja cleantech-toimialan suomalaisissa ja pohjoismaisissa yrityksissä.