John Nurminen Oy

John Nurminen Oy on pitkää liiketoimintahistoriaansa hyödyntävä perheyhtiö. Yhtiön juuret ulottuvat Raumalle aina perustamisvuoteen 1886 asti. John Nurminen on merkittävä merikarttojen ja merenkulun navigointielektroniikan toimittaja ja jakelija, kiertävien kansainvälisten näyttelyiden tuottaja, sekä logistiikkakiinteistöjalostustoiminnan harjoittaja. Konsernin osakkuusyhtiöt harjoittavat logistiikan erikoisaloja kuten merikuljetuksia.

John Nurminen toimii myös riippumattomana sijoittajana ja pitkäaikaisena omistajana keskittyen kasvurahoitusta tarvitseviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Sijoitusfokus on pääosin kestävän kehityksen ja cleantech-toimialan suomalaisissa ja pohjoismaisissa yrityksissä. Sijoitusportfolion toimialapainotuksiin kuuluu mm. uusiutuva energia.